ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : ธีรยา ช่วยสุรินทร์
คำค้น : หอยตะโกรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณัฐพงศ์ ต้นสาลี , ศิวะ ธนาพล
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/165783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรยา ช่วยสุรินทร์ . (2549). ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี,.
ธีรยา ช่วยสุรินทร์ . 2549. "ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี,.
ธีรยา ช่วยสุรินทร์ . "ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี,, 2549. Print.
ธีรยา ช่วยสุรินทร์ . ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี,; 2549.