ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำนโยบายการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ขององค์การอนามัยโลกมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำนโยบายการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ขององค์การอนามัยโลกมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น
นักวิจัย : ปัทมา ทองไพบูลย์
คำค้น : สตรีมีครรภ์ , โรงพยาบาลขอนแก่น , การนำนโยบายไปปฏิบัติ , องค์การอนามัยโลก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/165771
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา ทองไพบูลย์ . (2548). การนำนโยบายการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ขององค์การอนามัยโลกมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปัทมา ทองไพบูลย์ . 2548. "การนำนโยบายการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ขององค์การอนามัยโลกมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปัทมา ทองไพบูลย์ . "การนำนโยบายการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ขององค์การอนามัยโลกมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2548. Print.
ปัทมา ทองไพบูลย์ . การนำนโยบายการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ขององค์การอนามัยโลกมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2548.