ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารจากก้อนเรณูของผึ้งชันโรงสกุล Trigona ในพื้นที่ป่าผลัดใบบนดอยม่อนล่อง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารจากก้อนเรณูของผึ้งชันโรงสกุล Trigona ในพื้นที่ป่าผลัดใบบนดอยม่อนล่อง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : วิภาวี เดชติศักดิ์
คำค้น : ชันโรง (สัตว์) , ผึ้ง , พืชอาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/164429
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภาวี เดชติศักดิ์ . (2548). การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารจากก้อนเรณูของผึ้งชันโรงสกุล Trigona ในพื้นที่ป่าผลัดใบบนดอยม่อนล่อง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วิภาวี เดชติศักดิ์ . 2548. "การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารจากก้อนเรณูของผึ้งชันโรงสกุล Trigona ในพื้นที่ป่าผลัดใบบนดอยม่อนล่อง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วิภาวี เดชติศักดิ์ . "การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารจากก้อนเรณูของผึ้งชันโรงสกุล Trigona ในพื้นที่ป่าผลัดใบบนดอยม่อนล่อง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
วิภาวี เดชติศักดิ์ . การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารจากก้อนเรณูของผึ้งชันโรงสกุล Trigona ในพื้นที่ป่าผลัดใบบนดอยม่อนล่อง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.