ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พิธาน เสาวภิชาติ
คำค้น : ซูเปอร์เซ็นเตอร์ , สินค้า , พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/164175
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิธาน เสาวภิชาติ . (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิธาน เสาวภิชาติ . 2548. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิธาน เสาวภิชาติ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2548. Print.
พิธาน เสาวภิชาติ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2548.