ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : ปรมินทร์ ชัยสุทธานนท์
คำค้น : สินค้า , พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/164101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรมินทร์ ชัยสุทธานนท์ . (2548). พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปรมินทร์ ชัยสุทธานนท์ . 2548. "พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปรมินทร์ ชัยสุทธานนท์ . "พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2548. Print.
ปรมินทร์ ชัยสุทธานนท์ . พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2548.