ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ สกลนุรักษ์
คำค้น : ประกันคุณภาพการศึกษา , โรงเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เรณู คุปตัษเฐียร
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/163780
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ สกลนุรักษ์ . (2548). การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิริลักษณ์ สกลนุรักษ์ . 2548. "การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิริลักษณ์ สกลนุรักษ์ . "การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2548. Print.
ศิริลักษณ์ สกลนุรักษ์ . การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2548.