ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : พิมพ์พร แสงสายัณห์
คำค้น : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , สินเชื่อ , เงินฝากธนาคาร , ตัวแบบอะรีมา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/163357
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์พร แสงสายัณห์ . (2548). ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิมพ์พร แสงสายัณห์ . 2548. "ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิมพ์พร แสงสายัณห์ . "ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2548. Print.
พิมพ์พร แสงสายัณห์ . ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2548.