ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเพื่อบำรุงรักษาผิวหน้า ของผู้ชายในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเพื่อบำรุงรักษาผิวหน้า ของผู้ชายในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : รัตติยา อุบลบาน
คำค้น : บุรุษ , เครื่องสำอาง , ใบหน้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/163289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตติยา อุบลบาน . (2548). พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเพื่อบำรุงรักษาผิวหน้า ของผู้ชายในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
รัตติยา อุบลบาน . 2548. "พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเพื่อบำรุงรักษาผิวหน้า ของผู้ชายในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
รัตติยา อุบลบาน . "พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเพื่อบำรุงรักษาผิวหน้า ของผู้ชายในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2548. Print.
รัตติยา อุบลบาน . พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเพื่อบำรุงรักษาผิวหน้า ของผู้ชายในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2548.