ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน
นักวิจัย : ชมพูนุท หรรษวรพงศ์
คำค้น : น้ำมันเบนซิน , โพลิเอทิลีน , ตัวเร่งปฏิกิริยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/162167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุท หรรษวรพงศ์ . (2548). การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ชมพูนุท หรรษวรพงศ์ . 2548. "การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ชมพูนุท หรรษวรพงศ์ . "การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
ชมพูนุท หรรษวรพงศ์ . การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.