ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการยอมรับของเกษตรกร ในการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับมันสำปะหลัง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดโดก จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการยอมรับของเกษตรกร ในการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับมันสำปะหลัง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดโดก จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : ดวงดาว สัยยะสิทธิ์พานิช
คำค้น : ความสมบูรณ์ของดิน , หญ้าแฝก , มันสำปะหลัง , การปลูกพืชแซม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/162073
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงดาว สัยยะสิทธิ์พานิช . (2548). ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการยอมรับของเกษตรกร ในการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับมันสำปะหลัง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดโดก จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ดวงดาว สัยยะสิทธิ์พานิช . 2548. "ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการยอมรับของเกษตรกร ในการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับมันสำปะหลัง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดโดก จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ดวงดาว สัยยะสิทธิ์พานิช . "ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการยอมรับของเกษตรกร ในการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับมันสำปะหลัง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดโดก จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
ดวงดาว สัยยะสิทธิ์พานิช . ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการยอมรับของเกษตรกร ในการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับมันสำปะหลัง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดโดก จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.