ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
นักวิจัย : ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์
คำค้น : ข้าราชการตำรวจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/150499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ . (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ . 2547. "ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print.
ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.