ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
นักวิจัย : นิตยา บุญลือ
คำค้น : เมทริกซ์โปรแกรม , บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล , คนติดยาเสพติด , โรงพยาบาลร้องกวาง , การรับรู้ตนเอง , แอมฟิตะมิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/150286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา บุญลือ . (2547). อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิตยา บุญลือ . 2547. "อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิตยา บุญลือ . "อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print.
นิตยา บุญลือ . อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.