ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก
นักวิจัย : ภัทรามาศ กาญจนบัตร
คำค้น : การแช่แข็ง , มะม่วง , แคโรทีนอยด์ , โพลิฟีนอลออกซิเดส , เปอร์ออกซิเดส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิธิยา รัตนาปนนท์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149959
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรามาศ กาญจนบัตร . (2547). กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภัทรามาศ กาญจนบัตร . 2547. "กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภัทรามาศ กาญจนบัตร . "กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print.
ภัทรามาศ กาญจนบัตร . กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.