ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : นุชษรา พึ่งวิริยะ
คำค้น : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ , ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด , พฤติกรรมการซื้อสินค้า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นุชษรา พึ่งวิริยะ . (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
นุชษรา พึ่งวิริยะ . 2559. "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
นุชษรา พึ่งวิริยะ . "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
นุชษรา พึ่งวิริยะ . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.