ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
นักวิจัย : ภวิกา มหาสวัสดิ์
คำค้น : เม็ดบีดอัลจิเนต , ไคโตซาน , ซิลเวอร์นาโนพาร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภวิกา มหาสวัสดิ์ . (2559). การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ภวิกา มหาสวัสดิ์ . 2559. "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ภวิกา มหาสวัสดิ์ . "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
ภวิกา มหาสวัสดิ์ . การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.