ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : ชูตา แก้วละเอียด
คำค้น : การบริหารจัดการโลจิสติกส์ , อาหารทะเลแปรรูป , กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชูตา แก้วละเอียด . (2554). แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชูตา แก้วละเอียด . 2554. "แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชูตา แก้วละเอียด . "แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
ชูตา แก้วละเอียด . แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.