ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อริศรา ไชยมะโณ
คำค้น : ความรับผิดชอบต่อสังคม , อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล , จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=247
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อริศรา ไชยมะโณ . (2556). แนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อริศรา ไชยมะโณ . 2556. "แนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อริศรา ไชยมะโณ . "แนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
อริศรา ไชยมะโณ . แนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.