ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
คำค้น : สวัสดิการ , การพัฒนาของผู้สูงอายุ , จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . (2555). การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . 2555. "การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . "การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.