ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
นักวิจัย : สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ , นักศึกษา , ห้องเรียนเสมือน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=16
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . 2549. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2549. Print.
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2549.