ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548
นักวิจัย : สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
คำค้น : การเรียนการสอน , วิเคราะห์เชิงปริมาณ , การสอนแบบรวมกลุ่ม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . (2549). การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . 2549. "การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . "การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2549. Print.
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ . การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2549.