ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ [Ulva intestinalis Linnaeus, 1753]

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ [Ulva intestinalis Linnaeus, 1753]
นักวิจัย : เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
คำค้น : สาหร่ายไส้ไก่ , แกมีโตไฟต์ , เซลล์สืบพันธุ์ , ความเค็ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธิดารัตน์ น้อยรักษา , นพดล ค้าขาย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช . (2552). ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ [Ulva intestinalis Linnaeus, 1753].
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช . 2552. "ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ [Ulva intestinalis Linnaeus, 1753]".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช . "ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ [Ulva intestinalis Linnaeus, 1753]."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง, 2552. Print.
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช . ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ [Ulva intestinalis Linnaeus, 1753]. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง; 2552.