ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : จักรพรรณ ดารา
คำค้น : อุตสาหกรรมการพิมพ์ , พนักงานโรงพิมพ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/150801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพรรณ ดารา . (2547). การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จักรพรรณ ดารา . 2547. "การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จักรพรรณ ดารา . "การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print.
จักรพรรณ ดารา . การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.