ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษา SME ในภาคกลางและภาคตะวันตก

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษา SME ในภาคกลางและภาคตะวันตก
นักวิจัย : บัณฑิต อินณวงศ์
คำค้น : เกษตรแปรรูป , วิจัยได้ ขายจริง , วิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จันจิรา จินโนรส , กัญจน์พร น้ำประสานไทย , คงวุฒิ นิรันตสุข
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/294050
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑิต อินณวงศ์ . (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษา SME ในภาคกลางและภาคตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บัณฑิต อินณวงศ์ . 2560. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษา SME ในภาคกลางและภาคตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บัณฑิต อินณวงศ์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษา SME ในภาคกลางและภาคตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. Print.
บัณฑิต อินณวงศ์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษา SME ในภาคกลางและภาคตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2560.