ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
นักวิจัย : ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
คำค้น : ปูม้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วารินทร์ ธนาสมหวัง
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . (2548). ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร.
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . 2548. "ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร.
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . "ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2548. Print.
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร; 2548.