ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง
นักวิจัย : วารินทร์ ธนาสมหวัง
คำค้น : ปูม้า , ความเค็ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152754
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารินทร์ ธนาสมหวัง . (2548). ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร.
วารินทร์ ธนาสมหวัง . 2548. "ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร.
วารินทร์ ธนาสมหวัง . "ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2548. Print.
วารินทร์ ธนาสมหวัง . ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร; 2548.