ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ , ดวงพร ถิ่นถา , สถิดาภรณ์ สุระถิตย์
คำค้น : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , การให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/2559/31in2559.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ , ดวงพร ถิ่นถา , สถิดาภรณ์ สุระถิตย์ . (2559). ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ , ดวงพร ถิ่นถา , สถิดาภรณ์ สุระถิตย์ . 2559. "ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ , ดวงพร ถิ่นถา , สถิดาภรณ์ สุระถิตย์ . "ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2559. Print.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ , ดวงพร ถิ่นถา , สถิดาภรณ์ สุระถิตย์ . ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2559.