ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : ศุภณัฐ พิทักษ์สงค์ , สุมัทนา กลางคาร , จิราพร วรวงศ์
คำค้น : การพัฒนารูปแบบ , กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่: ขึ้นตอนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/2558/19in2558.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภณัฐ พิทักษ์สงค์ , สุมัทนา กลางคาร , จิราพร วรวงศ์ . (2558). การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ศุภณัฐ พิทักษ์สงค์ , สุมัทนา กลางคาร , จิราพร วรวงศ์ . 2558. "การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ศุภณัฐ พิทักษ์สงค์ , สุมัทนา กลางคาร , จิราพร วรวงศ์ . "การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2558. Print.
ศุภณัฐ พิทักษ์สงค์ , สุมัทนา กลางคาร , จิราพร วรวงศ์ . การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2558.