ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี
นักวิจัย : ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร , ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร , ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน . (2558). รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร , ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน . 2558. "รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร , ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน . "รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2558. Print.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร , ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน . รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2558.