ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ดวงพร ถิ่นถา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3A-2556&catid=35%3Acate&Itemid=62
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ดวงพร ถิ่นถา . (2558). การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ดวงพร ถิ่นถา . 2558. "การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ดวงพร ถิ่นถา . "การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2558. Print.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ดวงพร ถิ่นถา . การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2558.