ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภิมู เขตอีสานตอนบน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภิมู เขตอีสานตอนบน
นักวิจัย : ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ , อัจฉรา คำมะทิตย์ , อุษณีย์ หลอดเณร
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ , อัจฉรา คำมะทิตย์ , อุษณีย์ หลอดเณร . (2557). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภิมู เขตอีสานตอนบน.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ , อัจฉรา คำมะทิตย์ , อุษณีย์ หลอดเณร . 2557. "การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภิมู เขตอีสานตอนบน".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ , อัจฉรา คำมะทิตย์ , อุษณีย์ หลอดเณร . "การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภิมู เขตอีสานตอนบน."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2557. Print.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ , อัจฉรา คำมะทิตย์ , อุษณีย์ หลอดเณร . การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภิมู เขตอีสานตอนบน. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2557.