ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : นุจรีย์ ซื่อภักดี
คำค้น : ยาเสพติดกับเยาวชน , นักเรียนประถมศึกษา , เด็ก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/87019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุจรีย์ ซื่อภักดี . (2541). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุจรีย์ ซื่อภักดี . 2541. "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุจรีย์ ซื่อภักดี . "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
นุจรีย์ ซื่อภักดี . ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.