ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับในแนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน : กรณีตัวแบบโรงเรียน - โรงนา ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับในแนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน : กรณีตัวแบบโรงเรียน - โรงนา ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ไพบูลย์ สอางชัย
คำค้น : การพัฒนาการเกษตร , เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/139398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สอางชัย . (2546). การยอมรับในแนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน : กรณีตัวแบบโรงเรียน - โรงนา ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ไพบูลย์ สอางชัย . 2546. "การยอมรับในแนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน : กรณีตัวแบบโรงเรียน - โรงนา ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ไพบูลย์ สอางชัย . "การยอมรับในแนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน : กรณีตัวแบบโรงเรียน - โรงนา ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546. Print.
ไพบูลย์ สอางชัย . การยอมรับในแนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน : กรณีตัวแบบโรงเรียน - โรงนา ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2546.