ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา
นักวิจัย : ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์
คำค้น : ตัวเร่งปฏิกิริยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/123286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์ . (2545). การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์ . 2545. "การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์ . "การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.
ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์ . การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2545.