ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน
นักวิจัย : พิมพ์ชนก นาคราช
คำค้น : จุลินทรีย์ , โพลิเบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต , อัลคาลิยีนส์ ยูโทพัส , การหมัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/94691
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ชนก นาคราช . (2542). การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์ชนก นาคราช . 2542. "การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์ชนก นาคราช . "การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พิมพ์ชนก นาคราช . การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.