ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา
นักวิจัย : จิรศักดิ์ จงจิตวิมล
คำค้น : รังสีแกมมา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/89223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . (2541). การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . 2541. "การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . "การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.