ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : เด่นชัย ดอกพอง
คำค้น : เภสัชกรรม , ร้านขายยา , สารสนเทศทางการแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กรแก้ว จันทภาษา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257615
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เด่นชัย ดอกพอง . (2553). การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เด่นชัย ดอกพอง . 2553. "การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เด่นชัย ดอกพอง . "การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
เด่นชัย ดอกพอง . การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.