ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์กาวลาเท็กซ์จากพอลิเมอร์ร่วมของสไตรีน-ไอโซพรีน-ไวนิลิดีนคลอไรด์ สำหรับการยึดติดยางกับโลหะ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์กาวลาเท็กซ์จากพอลิเมอร์ร่วมของสไตรีน-ไอโซพรีน-ไวนิลิดีนคลอไรด์ สำหรับการยึดติดยางกับโลหะ
นักวิจัย : วรรยา ชมเชย
คำค้น : โพลิไวนิลิดีนคลอไรด์ , ไอโซพรีน , สไตรีน , กาว , โพลิเมอร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชลลดา ฤตวิรุฬห์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/153224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรยา ชมเชย . (2547). การสังเคราะห์กาวลาเท็กซ์จากพอลิเมอร์ร่วมของสไตรีน-ไอโซพรีน-ไวนิลิดีนคลอไรด์ สำหรับการยึดติดยางกับโลหะ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
วรรยา ชมเชย . 2547. "การสังเคราะห์กาวลาเท็กซ์จากพอลิเมอร์ร่วมของสไตรีน-ไอโซพรีน-ไวนิลิดีนคลอไรด์ สำหรับการยึดติดยางกับโลหะ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
วรรยา ชมเชย . "การสังเคราะห์กาวลาเท็กซ์จากพอลิเมอร์ร่วมของสไตรีน-ไอโซพรีน-ไวนิลิดีนคลอไรด์ สำหรับการยึดติดยางกับโลหะ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547. Print.
วรรยา ชมเชย . การสังเคราะห์กาวลาเท็กซ์จากพอลิเมอร์ร่วมของสไตรีน-ไอโซพรีน-ไวนิลิดีนคลอไรด์ สำหรับการยึดติดยางกับโลหะ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2547.