ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSF เพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper gillus niger และ Saccharomyces cereviside

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSF เพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper gillus niger และ Saccharomyces cereviside
นักวิจัย : รัฐพงศ์ ปกแก้ว
คำค้น : การหมัก , แป้งมันสำปะหลัง , แอลกอฮอล์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/124321
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . (2545). การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSF เพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper gillus niger และ Saccharomyces cereviside.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . 2545. "การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSF เพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper gillus niger และ Saccharomyces cereviside".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . "การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSF เพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper gillus niger และ Saccharomyces cereviside."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSF เพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper gillus niger และ Saccharomyces cereviside. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545.