ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารธรรมชาติควบคุมแมลงทำลายปลาแห้ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารธรรมชาติควบคุมแมลงทำลายปลาแห้ง
นักวิจัย : วิเชียร เฮงสวัสดิ์
คำค้น : ปลาแห้ง , แมลงวัน , ด้วง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/123656
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . (2545). การใช้สารธรรมชาติควบคุมแมลงทำลายปลาแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . 2545. "การใช้สารธรรมชาติควบคุมแมลงทำลายปลาแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . "การใช้สารธรรมชาติควบคุมแมลงทำลายปลาแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . การใช้สารธรรมชาติควบคุมแมลงทำลายปลาแห้ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545.