ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริกสายพันธุ์ 83-168 (Capsicium annuum L.)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริกสายพันธุ์ 83-168 (Capsicium annuum L.)
นักวิจัย : พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล
คำค้น : การปรับปรุงพันธุ์ , พริก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จุลภาค คุ้นวงศ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/266824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล . (2553). การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริกสายพันธุ์ 83-168 (Capsicium annuum L.).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล . 2553. "การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริกสายพันธุ์ 83-168 (Capsicium annuum L.)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล . "การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริกสายพันธุ์ 83-168 (Capsicium annuum L.)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล . การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริกสายพันธุ์ 83-168 (Capsicium annuum L.). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.