ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (Degeer)) ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (Degeer)) ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน
นักวิจัย : สุมาลี ศรีนวล
คำค้น : ด้วงหนังสัตว์ , ปลาแห้ง , โอโซน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/247397
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี ศรีนวล . (2553). การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (Degeer)) ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุมาลี ศรีนวล . 2553. "การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (Degeer)) ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุมาลี ศรีนวล . "การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (Degeer)) ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
สุมาลี ศรีนวล . การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (Degeer)) ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.