ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก
นักวิจัย : วารินทร์ ธนาสมหวัง
คำค้น : ไข่ปูม้า , ปูม้า , โพวิโดน-ไอโอดีน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พรทิพย์ ทองบ่อ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/156650
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารินทร์ ธนาสมหวัง . (2548). ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร.
วารินทร์ ธนาสมหวัง . 2548. "ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร.
วารินทร์ ธนาสมหวัง . "ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2548. Print.
วารินทร์ ธนาสมหวัง . ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร; 2548.