ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเติบโต การรอดตายและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,< 1758) ที่เลี้ยงในบ่อที่คลุมและไม่คลุมกระเบื้อง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเติบโต การรอดตายและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,< 1758) ที่เลี้ยงในบ่อที่คลุมและไม่คลุมกระเบื้อง
นักวิจัย : ธเนศ พุ่มทอง
คำค้น : หอยเป๋าฮื้อ , สภาพแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สกนธ์ แสงประดับ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/144590
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธเนศ พุ่มทอง . (2547). การเติบโต การรอดตายและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,< 1758) ที่เลี้ยงในบ่อที่คลุมและไม่คลุมกระเบื้อง.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์.
ธเนศ พุ่มทอง . 2547. "การเติบโต การรอดตายและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,< 1758) ที่เลี้ยงในบ่อที่คลุมและไม่คลุมกระเบื้อง".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์.
ธเนศ พุ่มทอง . "การเติบโต การรอดตายและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,< 1758) ที่เลี้ยงในบ่อที่คลุมและไม่คลุมกระเบื้อง."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์, 2547. Print.
ธเนศ พุ่มทอง . การเติบโต การรอดตายและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,< 1758) ที่เลี้ยงในบ่อที่คลุมและไม่คลุมกระเบื้อง. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์; 2547.