ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส
นักวิจัย : สถาพร จิตตปาลพงศ์
คำค้น : โคนม , คริย์ปโตสปอริเดียม , คริย์ปโตสปอริดิโอซิส , อิมมูโนแอสเซย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/124844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . (2543). การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . 2543. "การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . "การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. Print.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2543.