ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดทำผังเมือง ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดทำผังเมือง ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : วิทยา ศิริชาติวาปี
คำค้น : กรมการผังเมือง , การปกครองท้องถิ่น , เทศบาล , ไทย [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] , ผังเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/121464
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทยา ศิริชาติวาปี . (2545). การศึกษาความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดทำผังเมือง ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิทยา ศิริชาติวาปี . 2545. "การศึกษาความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดทำผังเมือง ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิทยา ศิริชาติวาปี . "การศึกษาความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดทำผังเมือง ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.
วิทยา ศิริชาติวาปี . การศึกษาความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดทำผังเมือง ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2545.