ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพในการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพในการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
นักวิจัย : เสนีย์ อิจิ
คำค้น : คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/126179
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสนีย์ อิจิ . (2545). ประสิทธิภาพในการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เสนีย์ อิจิ . 2545. "ประสิทธิภาพในการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เสนีย์ อิจิ . "ประสิทธิภาพในการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.
เสนีย์ อิจิ . ประสิทธิภาพในการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2545.