ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ อำลอย
คำค้น : แคดเมียมซัลไฟด์ , ฟิล์มบาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/175587
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ อำลอย . (2547). การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศุภลักษณ์ อำลอย . 2547. "การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศุภลักษณ์ อำลอย . "การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
ศุภลักษณ์ อำลอย . การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.