ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสม สำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสม สำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ
นักวิจัย : มโนสิทธิ์ เจ้งจบ
คำค้น : โรงงานถลุงแร่ดีบุก , การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พงษ์ธร จรัญญาภรณ์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/160030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มโนสิทธิ์ เจ้งจบ . (2547). การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสม สำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มโนสิทธิ์ เจ้งจบ . 2547. "การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสม สำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มโนสิทธิ์ เจ้งจบ . "การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสม สำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
มโนสิทธิ์ เจ้งจบ . การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสม สำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.