ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
นักวิจัย : กรัณย์พล วิวรรธมงคล , คมสัน ศรีบุญเรือง , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรัณย์พล วิวรรธมงคล , คมสัน ศรีบุญเรือง , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ . (2558). การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
กรัณย์พล วิวรรธมงคล , คมสัน ศรีบุญเรือง , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ . 2558. "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
กรัณย์พล วิวรรธมงคล , คมสัน ศรีบุญเรือง , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ . "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558. Print.
กรัณย์พล วิวรรธมงคล , คมสัน ศรีบุญเรือง , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ . การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2558.