ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโรงงานฟอกย้อมเส้นใยธรรมชาติ :กรณีตัวอย่างโรงงานในจังหวัดราชบุรีกาญจนา ธนิกกุล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโรงงานฟอกย้อมเส้นใยธรรมชาติ :กรณีตัวอย่างโรงงานในจังหวัดราชบุรีกาญจนา ธนิกกุล
นักวิจัย : กาญจนา ธนิกกุล
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษา , กิจกรรมการเรียนการสอน , สิ่งแวดล้อมศึกษา , โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา , การบำบัดน้ำเสีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วศิน อิงคพัฒนากุล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260383
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา ธนิกกุล . (2552). การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโรงงานฟอกย้อมเส้นใยธรรมชาติ :กรณีตัวอย่างโรงงานในจังหวัดราชบุรีกาญจนา ธนิกกุล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
กาญจนา ธนิกกุล . 2552. "การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโรงงานฟอกย้อมเส้นใยธรรมชาติ :กรณีตัวอย่างโรงงานในจังหวัดราชบุรีกาญจนา ธนิกกุล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
กาญจนา ธนิกกุล . "การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโรงงานฟอกย้อมเส้นใยธรรมชาติ :กรณีตัวอย่างโรงงานในจังหวัดราชบุรีกาญจนา ธนิกกุล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2552. Print.
กาญจนา ธนิกกุล . การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโรงงานฟอกย้อมเส้นใยธรรมชาติ :กรณีตัวอย่างโรงงานในจังหวัดราชบุรีกาญจนา ธนิกกุล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2552.